Wychowanie bez nagród i kar

Twórcze podejście w Paprotce

Placówka bez nagród i kar

Jak to wygląda u nas

Jesteśmy żłobkiem/przedszkolem bez nagród i kar. Stosujemy lepsze sposoby, aby motywować dzieci do odpowiedniego zachowania. Wspólnie tworzymy zdrowe zasady, a także wyznaczamy bezpieczne granice. U nas nie ma ,,niegrzecznych dzieci". W sytuacjach trudnych staramy się szukać rozwiązań, a nie winnych. Rozmawiamy z dziećmi o ich emocjach.

Placówka bez zabawek

Jak to jest u nas

W starszych grupach żłobkowych oraz w przedszkolu zabawki tworzymy sami z surowców wtórnych takich jak: elementy natury-szyszki, kamyki, muszelki, pióra oraz niepotrzebne kartoniki, zakrętki, tkaniny. Dzięki temu dzieci poznają nowe formy zabawy rozwijają kreatywność oraz uczą się pracy w zespole. Odchodzimy od sztywnych ram tradycyjnych placówek dając dzieciom możliwość tworzenia, doświadczania i budowania nowych kompetencji, a to dużo więcej niż zajęcia programowe. To nauka sprzyjająca rozwijaniu pomysłowości i kompetencji społecznych.