fbpx
45-323 Opole ul. Wieluńska 21

Przedszkole bez zabawek – co to takiego?

przedszkole bez zabawek

„Przedszkole bez zabawek” to projekt realizowany w Paprotce w roku szkolnym 2020/21 i z pewnością będzie on kontynuowany w następnych latach. Jego założeniem nie jest całkowite pozbawienie dzieci dostępu do zabawek, ale zwrócenie uwagi na drzemiącą w dzieciach fantazję. Dzieci od podstaw tworzą zabawki z pozornie nieprzydatnych już rzeczy np. kartoników, pudełek itp. Współczesny świat wraca do tego co naturalne, wraca do „korzeni”. Dziecko, trzymając w ręku gotową zabawkę nie kształtuje swojej wyobraźni w takim stopniu, ajk podczas tworzenia zabawek od podstaw. Poprzez taką formę zabawy dzieci odkrywają swoje umiejętności oraz pobudzają wewnętrzną motywację.