fbpx
45-323 Opole ul. Wieluńska 21
Żłobek Opole

Niepubliczny Żłobek Paprotka - kadra pedagogiczna

Podstawowy atut wychowawców w naszym żłobku

Kadrę naszego żłobka stanowią wykształcone, troskliwe, ale także doświadczone opiekunki, dla których jest istotne jest, aby dzieci mogły rozwijać swój potencjał w ciepłej i przyjaznej atmosferze. Nasze wychowawczynie posiadają odpowiednie kwalifikacje, wypełniając swoje obowiązki w jak najwyższym stopniu.

Kadrę Żłobka Paprotka stanowią  pedagodzy stale podnoszący swoje kompetencje zawodowe.

Do pracy z dziećmi podchodzą z pasją bezustannie wychodząc naprzeciw potrzebom swoich wychowanków. Nasi pracownicy nie ustają w dążeniach, aby zapewnić dzieciom jak najlepszy rozwój wychowawczy, edukacyjny i społeczny.

Działania podejmowane przez kadrę żłobka

Nasze opiekunki gwarantują dzieciom dużo radości, nauki, zabawy i uśmiechu. Rozbudzają w dzieciach ciekawość świata, wspierają rozwój emocjonalny oraz rozwój umysłowy. Dbają o dobre i koleżeńskie relacje między dziećmi. Stosownie do wieku dzieci prowadzą zajęcia ruchowe i muzyczne. Starają się by  zajęcia były atrakcyjne, ciekawe i twórcze.

Dla opiekunów w naszym żłobku istotne zaspokojenie u dzieci poczucia bezpieczeństwa

Co wyróżnia kadrę naszego żłobka

Każde dziecko traktujemy jak odrębną jednostkę wymagającą indywidualnego podejścia. Staramy się odnaleźć w każdym dziecku jego uzdolnienia, możliwości braki i ograniczenia. Stosujemy działania wychowawcze rozwijające samodzielność, rozwój emocjonalny, sprawność ruchową, współpracę z rówieśnikami.

Nie stosujemy kar i nagród.