Pierwsze kroki
w Paprotce

Wsparcie w adaptacji
Adaptacja to naturalny proces związany z pójściem dziecka do żłobka bądź przedszkola.

Rozpoczęcie tego etapu jest przełomowym momentem w życiu społecznym malucha.

Dla wielu dzieci oznacza pierwsze kontakty z dużą grupą osób, nadmiarem bodźców takich jak: hałas czy szum, różnorodnymi zabawami, odmiennym niż zwykle planem dnia, ogromnym zmianom ulega dotychczasowe funkcjonowanie, dlatego pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu jest dla niego bardzo silnym przeżyciem. Zazwyczaj jest to trudny proces zarówno dla samego dziecka, jak i dla jego rodziców. Wiąże się z wieloma emocjami.

Adaptacja dziecka może trwać od kilku do kilkunastu tygodni.

Mimo określonych norm rozwojowych u każdego dziecka wygląda to trochę inaczej. W naszej placówce adaptacja zazwyczaj przebiega dwa tygodnie. To wtedy następuje proces przystosowywania się fizjologicznego, poznawczego oraz emocjonalno-społecznego do nowego otoczenia.

Adaptacja razem czy osobno?

Dlaczego dziecko płacze? O lęku separacyjnym.

Zaufanie do opiekunów i współpraca z nimi.

Profesjonalna i doświadczona kadra.

Stopniowanie czasu, indywidualne podejście do dziecka.

Rozstanie dziecka z rodzicem.

Czas wolny dla rodzica.

W czasie adaptacji poświęcajmy dziecku więcej czasu.

Czas adaptacji to nie czas na odstawienie dziecka od piersi.

Objawy psychosomatyczne w trakcie adaptacji.

Kto powinien przyprowadzać dziecko na adaptacje?