Żłobek Opole

Niepubliczny Żłobek Paprotka

Misja

W naszym żłobku w sposób szczególny tworzymy drugi dom pełen ciepła i bliskości. Jesteśmy prawdziwymi ludźmi, rozumiejącymi błędy, propagującymi naukę wybaczania oraz akceptacji odmienności. Zawsze staramy się dawać drugą szansę. Chcemy się jak najlepiej bawić, mocno przytulać nasze dzieci i bywa że dzięki zabawie jesteśmy naprawdę głośno.

Codziennie najważniejszym celem dla nas jest kochać i być cierpliwym.